התסיסה

  • Stirrer/Agitator

    בורר / תסיסה

    ביוגז, ציוד אביזרי ביוב. הוא מחולק לתסיסה בקיר טנקים ולמערער גופיות. סוגים ודגמים שונים נבחרים על פי צרכים שונים. וגם החומר והגודל הספציפי שונים.